PEFC

Wat is PEFC?

PEFC, Programme for the Endorsment of Forest Certification, is een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos volgens de eisen van PEFC beheren. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen dit hout verwerken in PEFC gecertificeerde producten.

Wat doet PEFC?

PEFC heeft de Sustainability Benchmark voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. PEFC toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. Deze toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringssystemen die worden goedgekeurd vallen dan onder het PEFC keurmerk. Momenteel zijn 34 landen lid van PEFC en 28 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Zo worden zij continu verbeterd, hierin is PEFC uniek. Ook de Sustainability Benchmark zelf wordt regelmatig herzien.

REINÆRDT en PEFC

Aangezien niet alle houtbestanddelen van een deur altijd in FSC verkrijgbaar zijn en vanwege de vraag vanuit de Duitse markt heeft REINÆRDT besloten om zich in 2011 ook PEFC te laten certificeren. Dit proces verliep relatief eenvoudig, aangezien REINÆRDT al enkele jaren daarvoor voornamelijk PEFC materialen gebruikte. Het overgrote deel van de dekplaten en vullingen is/was standaard al van PEFC hout. Dit is na de certificering alleen maar toegenomen.

Controle en de instandhouding van het certificaat verloopt via SKH. Wij hebben daarvoor het volgende certificaatnummer: SKH-PEFC-COC-5069. Onder dit certificaat is het mogelijk te leveren onder twee verschillende claims, namelijk PEFC 100% en PEFC70%. Op de facturen voor de klant is de claim gecombineerd met het certificaatnummer weer terug te vinden ter controle.

PEFC100% is van toepassing voor constructies waarbij alle houtbestanddelen uit 100% PEFC bestaan. PEFC70% is van toepassing voor constructies waarbij naast 100% PEFC bestanddelen ook gebruik is gemaakt van PEFC hout met een lagere claim of er is bijgemengd met FSC hout. Dit laatste komt bijvoorbeeld voor bij constructies met testrapport die in het verleden getest zijn met FSC in de constructie. De keuze voor 70% of 100% wordt door de verkopers van REINÆRDT in combinatie met de Werkvoorbereiding, Inkoop en KAM-coördinator al bepaald bij het aanmaken van nieuwe codes. In beide gevallen kan REINÆRDT garanderen dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

U kunt hier controleren of REINÆRDT doet wat ze zeggen. Vul bij ‘Certificate holder’ REINAERDT in en druk op search.

Downloads en productinformatie

Bekijk alle PDF-bestanden online

PEFC certificaat

PEFC certificaat van REINÆRDT