DUURZÆM

Het is onze opdracht om een gezond bedrijf te zijn dat waarde toevoegt op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied. Bij ontwikkelingen denken wij continu aan de mogelijke gevolgen voor het milieu. Het is onze plicht na te denken over ons handelen voor de generaties na ons.

Bij de keuze voor de grondstof hout, andere te gebruiken grondstoffen, de productie en bij het ontzorgen van de klant nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het milieu. Zo nemen we in de ontwikkelingen steeds vaker alternatieven voor hout of houtachtige materialen op die het milieu niet schaden.

Bamboe is hier een mooi voorbeeld van. REINÆRDT levert dan ook deuren met hout uit duurzaam beheerde bossen en ontwikkelt om deze reden steeds meer normdeuren die met verantwoord hout kunnen worden samengesteld.

Er zijn wereldwijd twee belangrijke keurmerken voor verantwoord geproduceerd hout. Dit zijn FSC en PEFC, beide keurmerken staan garant voor verantwoord bosbeheer.