Werkvoorbereiding

Wij hebben de expertise in huis om de deurenstaten inclusief deelbewerkingen op te stellen. We verwerken uw informatie, zodanig dat het juiste type deur in de correcte maatvoering in het bijbehorende kozijn komt. Wij toetsen tevens of aan de geldende normering (t.a.v. bijvoorbeeld brandwerendheid) voldaan wordt. Onze werkvoorbereiding kan u veel tijd en een grote post aan faalkosten besparen.